Ziaian Women's Football Rankings     


Latest update includes 21 September 2023

Go to Men's Rankings


Pos.
Country
Points
Move
2022
Move
2021
Move
2020
Move
2019
Move
2018
Move
2017
Move
2016
Move
2015
Move
2014
Move
2013
Move
2012
Move
2011
Move
2010
Move
2009
Move
2008
Move
2007
Move
2006
Move
2005
Move
2004
Move
2003
Move
2002
Move
2001
Move
2000
Move
1999
Move
1998
Move
1997
1   soccer Spain 2205 3 -3 3 6 -2 0 3 3 1 3 1 -4 8 -1 2 0 0 0 0 0 2 -3 5 -12 0 0 -1
2   soccer Sweden 2114 4 -2 -1 0 6 4 0 4 -9 3 -5 -2 3 -2 0 -1 4 -2 2 -6 0 1 2 1 -1 0 0
3   soccer England 2104 -2 7 0 0 -3 0 -1 3 -2 9 -5 1 2 -3 1 0 3 0 6 -1 -2 0 -3 -3 2 1 -3
4   soccer France 2086 4 -2 -1 2 -3 5 -4 -2 -1 1 1 2 5 1 0 -1 -1 -2 -1 2 -1 1 0 0 0 0 -1
5   soccer Japan 2083 7 1 -2 -2 -6 9 2 -4 -6 1 -2 -2 2 3 0 3 -4 2 3 2 -2 1 9 1 -6 -3 0
6   soccer USA 2081 -3 0 -2 0 0 0 1 -1 2 -2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -3 -3 0 1 -1
7   soccer Netherlands 2074 2 -2 -1 -2 2 -4 13 -6 -3 7 -2 2 1 2 4 -1 0 2 0 0 0 -3 -8 2 2 1 -1
8   soccer Brazil 2055 -3 4 -2 -1 6 -5 0 -5 9 -5 2 -3 -1 -1 0 2 7 -7 0 3 7 -5 -4 -1 2 1 -1
9   soccer Germany 2034 -7 3 -3 0 0 8 -9 4 -4 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
10   soccer Australia 2021 3 -2 3 -3 -1 -7 3 7 -1 -3 -2 1 -2 7 -4 -2 2 2 1 3 -2 1 0 1 3 0 -5
11   soccer Canada 2020 -4 -5 8 2 -5 -1 -3 12 -5 -3 -2 4 -4 3 0 0 -2 4 1 -4 2 4 -6 13 0 0 0
12   soccer Denmark 2019 9 -9 0 8 1 -17 4 14 1 -6 -1 -4 4 -2 -1 0 -2 -2 -3 4 -3 -2 6 0 -5 1 -1
13   soccer Iceland 2006 -3 4 2 -1 8 -3 2 -3 2 1 -4 -2 1 -2 2 4 1 -2 -2 -4 3 3 -3 1 1 -2 -1
14   soccer Portugal 2005 4 10 -1 -2 -5 9 -1 7 -2 7 -3 8 -7 -1 7 5 6 -7 -7 0 -5 -17 0 11 -4 1 -4
15   soccer Austria 2001 -1 8 -1 1 -3 -4 8 0 2 1 1 8 -1 1 -3 4 -1 -3 7 5 6 -9 5 -2 -5 -3 -3
16   soccer Norway 1989 -5 -1 -1 -4 6 5 -4 -4 6 -10 10 4 -9 -2 0 -1 1 -3 0 1 1 -2 -3 2 0 0 -1
17   soccerof Belgium 1987 -1 1 -2 -2 4 -3 7 3 -5 5 1 4 7 -5 4 4 2 -2 -4 -3 -1 -7 -2 7 2 -7 -2
18   soccer Rep Ireland 1968 1 5 10 -4 -3 -3 13 -5 -5 6 -2 -1 -2 0 -1 0 -1 0 -1 5 2 0 2 -1 0 -5 2
19   soccer China 1964 -4 10 -12 3 0 5 -4 -5 1 2 -2 4 -2 -5 1 1 -8 8 -3 -3 -1 1 -3 -1 0 -1 2
20   soccer Colombia 1959 15 0 2 -3 6 -18 -3 2 9 -2 -2 0 17 16 7 -2 1 -12 -1 2 2 -2 1 -4 -1 -8 new
21   soccer Scotland 1950 4 7 -7 -7 4 3 1 -8 2 -4 4 1 4 0 -1 3 -1 0 -3 1 -3 9 -3 -1 3 7 4
22   soccer Finland 1949 6 -2 -6 4 4 4 2 -7 -5 3 -2 1 -5 0 -2 -3 0 0 0 5 8 2 -9 -2 -2 2 -1
23   soccer North Korea 1930 1 -4 -2 -4 1 -4 9 -16 3 3 0 -3 1 -4 0 -1 0 0 0 1 -1 -1 16 -1 4 1 14
24   soccer South Korea 1926 -7 1 1 -2 -4 6 -10 7 1 2 -4 -1 -1 5 3 4 -5 -1 1 -1 3 4 17 -11 10 -3 -5
25   soccer Czech Rep 1923 -3 -3 4 4 -1 4 3 0 3 -5 1 -5 -2 3 -4 -3 -1 1 1 -1 8 -8 -6 -2 -3 -1 11
26   soccer Italy 1923 -6 -4 1 2 -5 3 -1 4 -4 4 -8 -1 -1 1 3 2 -2 0 -1 -2 0 1 3 -7 0 -2 3
27   soccer Nigeria 1921 31 -13 -3 -1 2 -7 -4 14 -9 4 -1 -15 1 -1 0 -6 -2 -1 -3 3 -3 1 -3 10 7 3 -1
28   soccer Jamaica 1915 3 10 0 -2 -1 22 -3 -5 -12 18 -6 -5 -6 -5 -5 -1 8 23 1 -10 -8 0 -2 13 -1 -4 2
29   soccer Russia 1915 -3 1 5 -3 0 -3 -2 2 0 -5 3 -5 -2 -2 -1 1 -1 0 1 -4 -1 -4 0 -1 3 1 0
30   soccer Switzerland 1912 -3 -12 7 -1 -3 0 -8 -4 3 3 17 -6 -1 5 3 1 -4 0 2 -3 -1 2 -2 -2 -1 3 0
31   soccer Wales 1909 1 -3 -3 5 -6 8 -2 5 -7 0 -1 4 3 8 0 1 -4 10 -3 7 4 13 -19 -3 -3 -4 0
32   soccer Poland 1894 -3 4 -2 -8 8 0 5 -8 4 -2 3 5 -6 0 4 -7 1 -2 6 1 -12 5 5 -5 -3 -4 5
33   soccer Argentina 1886 3 3 -4 -2 8 9 -3 -4 -4 7 -3 1 -5 -9 -1 -1 0 7 1 -3 5 0 -3 11 -3 -5 0
34   soccer Serbia 1879 -4 6 0 2 -2 -1 3 7 1 -1 2 -1 5 -4 -8 1 -8 1 -2 0 -7 1 6 0 -1 3 8
35   soccer New Zealand 1879 -12 -2 3 2 -2 -1 -5 -7 7 -10 9 5 0 4 3 5 6 -1 0 -2 5 -1 -2 -2 -2 -3 -2
36   soccer South Africa 1868 20 6 -6 -6 -1 8 -4 -9 19 -21 3 12 -9 -4 1 6 0 -2 -1 -14 14 2 0 13 0 -14 2
37   soccer N.Ireland 1867 0 -6 13 0 4 -11 9 15 -3 -7 -3 -5 7 1 8 2 -3 -3 13 -2 0 -2 -1 -9 2 -1 1
38   soccer Haiti 1865 5 8 0 11 3 -4 -1 -6 -3 1 -1 3 9 6 -2 -3 -8 -1 -4 -9 -3 -5 -3 11 -3 -10 new
39   soccer Mexico 1846 2 -18 6 3 1 -5 -3 0 3 -5 -2 -1 -1 1 0 -1 -1 1 -2 0 11 4 -4 14 -5 5 4
40   soccer Slovenia 1844 -6 3 1 -1 10 2 -1 9 -5 5 0 3 3 -9 -7 7 0 8 8 -1 1 -1 0 -3 0 -4 -1
41   soccer Slovakia 1840 -8 -3 9 1 -1 5 -15 5 15 -5 -3 -8 12 -5 1 5 -12 9 3 -6 -7 3 1 -3 -2 -6 2
42   soccer Ukraine 1833 0 0 -14 8 -6 8 2 -11 -5 3 -5 6 -2 -2 -1 1 0 0 3 1 -9 3 2 -10 0 1 3
43   soccer Morocco 1831 28 6 13 12 -7 15 0 -11 4 -1 -3 4 -1 -8 -1 0 -3 -7 -1 0 1 -8 6 -6 0 -5 new
44   soccer Romania 1828 -5 4 0 0 -8 -1 -4 1 3 -2 -2 7 0 5 -4 3 -4 -3 -2 5 10 -1 -17 -3 -3 0 -4
45   soccer Hungary 1822 -7 0 2 2 2 -2 -7 5 -5 2 1 -2 -6 8 10 -5 -1 3 -12 -8 -6 -2 7 0 3 2 -5
46   soccer Panama 1797 6 6 4 -11 -5 29 1 -3 -4 0 -2 -4 -3 -8 0 0 -2 9 -3 9 10 7 new new new new new
47   soccer Venezuela 1797 0 -1 9 0 -1 1 10 5 -6 13 -7 2 -5 7 11 1 -4 10 2 -1 -1 -5 2 -4 0 -13 new
48   soccer Philippines 1796 -2 39 -4 1 8 9 -15 -5 0 0 18 7 0 -4 -1 0 -3 -1 2 -1 -1 -4 -8 -1 0 -11 -6
49   soccer Costa Rica 1787 -9 0 -7 2 -3 -5 0 3 1 7 -2 -2 9 2 -5 5 0 -14 -1 -2 1 10 2 -1 -2 6 new
50   soccer Zambia 1786 18 -4 -1 -2 3 23 -2 0 5 21 -2 -16 1 -6 -1 1 -4 -4 -1 -2 -3 -13 0 -2 0 -1 5
51   soccer Chile 1773 -7 -10 -4 -2 6 13 8 -6 -7 -8 8 0 4 19 7 -1 0 3 -1 -1 -7 -2 -1 -1 -1 -20 4
52   soccer Vietnam 1771 -4 -4 1 1 -4 -3 2 -3 3 -2 0 1 -7 0 0 2 1 0 9 -3 1 4 19 -1 -1 -5 5
53   soccer Greece 1763 -4 1 -2 0 5 0 -1 10 5 1 -10 3 1 -13 5 -12 4 -4 -5 8 16 15 -27 10 -6 -6 -4
54   soccer Croatia 1759 0 -2 -6 3 -4 -5 11 -12 8 12 6 -1 4 -1 -3 6 0 -7 -10 -5 -3 0 2 -8 -2 -3 -2
55   soccer Paraguay 1747 -10 8 0 -1 7 4 -2 -2 -9 16 -7 -3 -2 9 -3 -2 1 14 -1 -1 10 -4 1 -5 0 -5 new
56   soccer Belarus 1740 -6 -2 4 1 -1 -6 -4 27 -4 -22 1 -3 -1 -1 3 -5 -6 -2 -2 11 -3 -1 10 -7 4 -4 -2
57   soccer Turkey 1737 -4 -6 10 7 -8 -2 -11 13 -1 10 1 0 -5 1 1 11 3 3 0 0 0 -7 -1 -10 0 -1 -11
58   soccer Uruguay 1727 2 9 7 1 -3 2 -2 -3 -5 10 0 1 -3 -11 -2 -2 0 12 -1 -1 -16 -2 1 -2 -1 -4 new
59   soccer Taiwan 1713 -2 -1 -6 6 -6 8 -4 4 -5 3 -1 -2 0 0 -7 -8 -5 4 3 -1 -5 -1 3 -1 9 8 -15
60   soccer Bosnia & Herzegovina 1713 -9 6 -10 0 11 -10 1 -12 7 5 20 2 8 3 5 5 -1 -5 1 2 2 -5 -4 -1 -2 -11 -2
61   soccer Israel 1695 0 2 2 -6 -4 1 2 -11 -4 12 7 -3 -4 1 -1 0 -6 -9 2 4 6 15 10 6 0 -6 new
62   soccer Albania 1694 -3 -5 0 4 -1 8 7 6 2 -16 -3 new new new new new new new new new new new new new new new new
63   soccer Cameroon 1691 9 -12 -2 -4 -3 1 -2 0 11 -13 1 1 6 3 -2 -7 -2 -2 -3 8 -2 17 -1 -1 1 -5 new
64   soccer Ecuador 1691 -1 10 -3 2 -4 -9 -3 -5 -6 22 -7 -2 -1 0 4 -2 3 3 -6 -1 -5 -2 0 -3 -1 -3 3
65   soccer Thailand 1674 -10 -6 0 -4 -8 4 3 4 -10 -3 0 -4 0 3 0 0 18 1 13 2 3 -1 3 -2 -3 -8 3
66   soccer Uzbekistan 1668 0 1 2 -3 14 -2 1 8 -9 -3 -14 1 14 1 -4 -1 1 2 4 -2 -17 -4 14 -1 1 -6 0
67   soccer Ghana 1667 2 -8 6 1 -7 -16 0 -4 16 -3 0 1 -2 -11 -4 -5 -3 1 -2 1 8 5 -3 6 3 5 4
68   soccer Ivory Coast 1663 -3 -6 0 -2 20 -4 -2 -4 -7 21 -2 33 0 3 -2 5 6 -8 new new new new new new new new new
69   soccer Malta 1662 -2 -2 -4 6 16 0 8 -3 6 -4 21 6 1 -6 4 0 -2 -1 -2 -2 -1 new new new new new new
70   soccer Azerbaijan 1656 -6 11 28 3 2 -5 4 -1 2 -16 -8 -3 2 -17 12 -3 -3 new new new new new new new new new new
71   soccer Myanmar 1653 -9 4 -6 0 3 -12 8 -6 3 -6 0 1 -4 -1 3 -2 -3 -3 8 1 13 -2 7 0 1 -6 3
72   soccer Montenegro 1639 1 -18 11 9 3 8 2 -14 9 -9 -3 new new new new new new new new new new new new new new new new
73   soccer Kosovo 1637 2 -7 -4 -1 9 10 -13 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
74   soccer Estonia 1633 -4 6 3 4 6 3 -11 3 -14 0 7 -8 4 18 10 -18 2 5 -5 6 5 -7 -5 -6 -6 -6 -12
75   soccer Iran 1617 16 14 1 -1 -5 -6 7 1 26 -1 -3 1 -2 -6 -2 8 2 -10 0 new new new new new new new new
76   soccer El Salvador 1602 22 1 -11 -1 0 -2 -7 -3 -1 -1 -2 3 7 16 -1 1 -9 -4 0 1 1 -6 -5 2 0 -4 new
77   soccer Senegal 1602 7 27 -1 4 -10 4 -2 -17 -7 19 -3 7 -2 4 1 -2 -4 3 -2 -1 new new new new new new new
78   soccer Lithuania 1591 -2 -6 13 2 12 1 -3 -3 18 2 -8 -4 -5 -4 -1 -14 3 -3 -1 3 -3 -2 2 0 0 -11 -25
79   soccer Bulgaria 1589 3 2 15 1 -6 -3 5 -5 -5 -14 2 -7 -9 -10 2 -2 -5 8 -1 -3 -8 -2 -7 8 -3 -5 -3
80   soccer Peru 1589 -2 1 6 -1 4 2 -10 -4 -4 6 -6 1 -4 -8 -5 0 -3 -9 14 -1 10 -2 -1 8 -1 -1 new
81   soccer Algeria 1582 -1 1 5 -8 4 6 6 -8 -11 12 -4 0 4 3 1 -5 8 8 -1 3 0 new new new new new new
82   soccer Trinidad & Tobago 1582 -3 9 4 -2 -28 -19 -4 3 6 -1 -1 3 -5 6 1 2 -6 0 -3 5 2 -2 -1 -1 -2 -2 3
83   soccer Puerto Rico 1580 -6 1 -7 -1 -3 4 -2 -3 15 32 -8 -6 -1 24 0 -2 10 -11 -3 -4 -7 -9 -1 -3 -5 -3 new
84   soccer Nicaragua 1566 -10 -3 2 0 6 5 3 6 -5 0 19 -5 -8 1 -1 1 3 2 -1 -1 0 -6 1 -4 0 new new
85   soccer Dominican Rep 1564 11 7 5 0 3 -7 -5 -5 8 14 -3 -4 13 -4 -2 -3 4 4 -3 -3 0 new new new new new new
86   soccer Guatemala 1563 -5 -7 0 2 -5 -1 -2 -3 3 -5 1 1 1 -6 -2 -1 -1 1 -2 1 -10 2 -3 -18 -3 -8 new
87   soccer Kenya 1556 -2 -2 -3 1 12 2 -2 26 19 -1 -3 3 -4 -5 -1 0 -7 -3 new new new new new new new new new
88   soccer Cuba 1553 1 -9 -8 -1 2 -5 -2 2 -9 -6 0 -14 -10 -8 -6 -1 0 new new new new new new new new new new
89   soccer North Macedonia 1551 6 -4 -9 16 18 -5 1 -3 -8 14 -9 10 18 -5 -1 2 -4 0 new new new new new new new new new
90   soccer India 1545 -4 -14 6 1 31 -3 13 -16 -9 5 -12 2 -16 7 -1 1 -13 1 5 -1 12 -6 -8 -1 -9 -15 14
91   soccer Kazakhstan 1543 -3 -2 8 -20 -14 6 -4 2 -2 -2 3 5 2 -2 -2 1 0 4 -4 -12 -13 1 -3 2 -6 new new
92   soccer Latvia 1542 11 -5 -30 -3 4 8 27 6 2 2 -6 -1 0 -4 -4 -9 -2 -19 -1 -9 -4 -2 1 -3 -1 -6 3
93   soccer Moldova 1540 0 -11 -7 5 -10 4 15 11 26 -16 -16 -6 -2 -1 -2 1 -3 0 2 1 0 -12 16 -4 0 new new
94   soccer Botswana 1540 -4 7 -13 12 24 -2 10 13 6 12 -4 8 -2 -6 -1 0 0 new new new new new new new new new new
95   soccer Tunisia 1539 -3 -2 21 1 -11 -8 -7 -6 19 -5 -2 -1 13 -1 2 14 0 -3 new new new new new new new new new
96   soccer Cyprus 1536 -2 -5 8 6 3 -5 -9 23 5 8 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new
97   soccer Ethiopia 1532 5 -6 -9 -1 16 -6 -6 -8 2 -4 -2 -3 15 -15 -1 -1 -8 1 -2 19 -11 -1 new new new new new
98   soccer Namibia 1532 2 7 13 -2 -3 -3 -3 9 1 27 -3 0 5 -1 -1 3 -7 -10 -4 -6 -1 new new new new new new
99   soccer Faroe Islands 1531 -2 -5 3 2 -11 -5 2 -6 -4 -2 2 5 -12 -10 -2 9 -1 -7 6 1 -4 -2 1 -3 -1 -4 3
100   soccer Luxembourg 1530 5 15 11 -1 -3 -3 -5 17 -14 3 0 -3 -8 -6 -4 5 -2 new new new new new new new new new new
101   soccer St Kitts & Nevis 1529 -14 13 -2 -7 18 20 1 -1 -13 19 -7 -1 -2 0 new new new new new new new new new new new new new
102   soccer Georgia 1524 -3 -12 15 -8 -2 -3 -7 -1 24 2 10 -2 5 3 5 0 -6 -2 new new new new new new new new new
103   soccer Zimbabwe 1522 -2 3 -4 -5 -10 -16 -5 -9 22 -15 6 2 1 1 -2 -4 -3 -3 -3 10 10 6 2 2 new new new
104   soccer Guyana 1520 -21 10 0 -1 -8 -20 -1 -3 11 -10 -5 -4 -3 -3 new new new new new new new new new new new new new
105   soccer Bolivia 1511 -1 -9 1 -3 3 6 1 -6 -4 -11 -7 1 -4 7 -3 0 -1 -7 -7 -2 10 -1 -1 0 0 -9 5
106   soccer Tanzania 1506 1 2 -8 0 -20 -1 -3 30 8 4 -3 4 7 6 -1 0 -4 -11 -3 -2 new new new new new new new
107   soccer Malawi 1502 2 -7 14 5 18 4 3 4 1 -4 -3 3 0 -7 0 -1 -6 -11 -3 -2 new new new new new new new
108   soccer Honduras 1493 8 0 3 -2 -3 -9 -3 -4 -6 -3 0 -2 -5 -4 -1 1 -2 2 -1 -2 -1 7 10 -4 -3 -4 new
109   soccer Egypt 1485 1 -2 -19 -1 -13 -3 -2 13 13 0 -1 1 9 -3 0 -1 -1 -9 0 -1 3 -5 2 -4 0 -1 new
110   soccer Mali 1484 -4 -12 -17 -8 -3 13 -4 30 4 -6 -2 -7 3 -9 -2 -5 -1 11 1 -12 1 2 new new new new new
111   soccer Bermuda 1483 1 0 -3 0 -10 21 -3 0 -3 -5 1 -4 -5 -2 -2 1 5 -6 0 new new new new new new new new
112   soccer Equatorial Guinea 1482 -1 -1 -6 -5 -8 -24 0 -4 -9 -18 -2 14 11 17 -1 28 2 4 -2 -3 -4 -4 new new new new new
113   soccer Nepal 1459 4 1 0 -2 3 7 5 3 1 -4 -4 3 -4 2 -1 0 -7 -7 -2 -2 -7 -7 0 -3 0 new new
114   soccer Uganda 1458 -1 -7 6 -2 -7 19 2 -16 -8 -3 -1 -14 -2 0 -1 1 -1 3 -1 0 1 -3 new new new new new
115   soccer Hong Kong 1444 -1 0 -9 -1 8 4 0 -2 -23 7 -8 7 3 -2 0 2 -3 -1 -4 3 -5 -5 2 1 -7 -11 -14
116   soccer Jordan 1442 -8 -7 -10 -2 -13 -14 11 -1 4 23 23 -1 -13 -1 8 -1 -6 -4 0 new new new new new new new new
117   soccer Suriname 1437 3 3 -1 0 -5 -11 -9 -7 -5 6 -4 -1 5 -2 -1 1 2 -5 1 -1 1 -3 new new new new new
118   soccer DR Congo 1433 0 -1 0 3 27 -14 -25 -7 -14 -3 -2 10 -2 -6 -2 1 -8 2 -1 -1 4 0 1 0 1 0 new
119   soccer Burkina Faso 1427 2 12 -4 0 5 2 6 13 -1 -2 new new new new new new new new new new new new new new new new new
120   soccer Papua New Guinea 1426 -1 -4 -2 -2 -4 -7 -2 -2 -7 -3 -1 10 2 -4 -1 2 -10 1 1 0 -22 -2 -1 -1 -1 -5 4
121   soccer Martinique 1421 -6 -2 -6 0 -9 -1 3 -5 3 -3 -2 -4 3 -4 0 0 -2 2 1 -1 1 -5 2 4 -3 -3 new
122   soccer Gambia 1390 1 4 1 0 0 10 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
123   soccer Malaysia 1380 -1 -1 -6 0 -2 4 -2 1 2 0 3 3 -1 -5 -1 -5 0 -4 -3 -3 -3 -7 0 -3 -1 new new
124   soccer Fiji 1371 0 -2 -1 -2 -1 26 -5 1 2 -4 -3 3 -2 -7 1 -1 -3 -10 -3 -2 -3 -10 -1 -3 -5 -3 new
125   soccer Bangladesh 1367 3 13 11 -2 1 4 7 4 -3 -3 -2 -1 -1 0 new new new new new new new new new new new new new
126   soccer Barbados 1367 -1 -6 -5 -1 -8 9 0 -1 -9 -19 -5 -1 -2 0 new new new new new new new new new new new new new
127   soccer Guadeloupe 1365 -1 -1 2 0 -2 -12 -2 0 -5 -2 -2 11 0 0 new new new new new new new new new new new new new
128   soccer Antigua & Barbuda 1358 9 0 1 -1 -11 6 -3 -3 -3 -1 -3 -1 -1 -9 1 -2 -3 -1 new new new new new new new new new
129   soccer St Lucia 1358 -2 -1 -2 0 -1 -2 4 0 -12 -30 -2 -1 -2 -5 -2 -2 0 -5 -1 -1 -3 -2 0 -1 new new new
130   soccer Congo 1342 0 -2 5 -1 -8 -5 -1 2 5 -17 -17 -6 0 -1 -2 7 -2 6 0 0 new new new new new new new
131   soccer Cura?ao 1331 1 3 0 -1 -3 -9 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
132   soccer Rwanda 1330 4 -2 2 -1 -6 6 0 4 0 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new
133   soccer Madagascar 1326 0 -2 -1 1 1 -2 -4 2 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new
134   soccer Sierra Leone 1323 -3 -2 -4 0 -3 -13 -4 -2 -6 -4 -7 -2 0 -15 -2 -3 2 1 -2 -1 -2 -3 0 -2 0 -1 3
135   soccer Chad 1322 -1 -2 0 5 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
136   soccer Burundi 1314 9 18 -13 -2 8 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
137   soccer Togo 1313 2 28 -5 -3 1 1 -10 -5 -1 -4 -3 -2 -4 -6 -1 0 -6 -5 new new new new new new new new new
138   soccer Liberia 1313 0 -2 5 1 2 -4 -4 -3 1 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new new
139   soccer Central African Rep 1305 2 -2 5 2 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
140   soccer Guinea 1304 8 -3 10 1 -7 -2 1 17 -5 -5 -3 0 0 0 -2 0 -8 -13 -3 -1 new new new new new new new
141   soccer Solomon Islands 1304 1 16 -2 -4 2 -5 2 0 -3 -6 -3 1 -2 -2 -1 0 -5 new new new new new new new new new new
142   soccer Lebanon 1301 14 -3 17 -4 8 -1 1 -1 -7 -3 -2 -1 -2 -7 -2 0 -5 new new new new new new new new new new
143   soccer St Vincent & Grenadines 1301 0 -3 0 -1 -1 -7 1 -2 -3 -7 -6 -4 0 -3 0 -1 -11 2 new new new new new new new new new
144   soccer Indonesia 1301 -15 1 -4 0 7 -6 -4 1 -7 0 -5 -4 -1 -6 3 0 -5 -1 -2 -4 -5 -5 -8 0 0 -7 -1
145   soccer Dominica 1300 -10 3 1 -1 -2 10 1 2 6 -5 -3 1 -2 -6 0 -1 -5 -11 -3 -3 -7 -8 new new new new new
146   soccer Gabon 1293 -2 -20 -1 0 12 -7 -1 0 6 -9 -6 -4 0 -11 0 -1 -1 -2 -1 -1 0 -3 new new new new new
147   soccer Singapore 1278 -7 10 -1 -2 -1 -5 -3 -3 -3 0 -3 -6 -3 -6 -2 -2 -1 -4 0 2 -3 -7 0 new new new new
148   soccer Samoa 1268 -1 19 -7 -2 3 2 0 -2 10 -5 -3 3 -3 -10 -1 0 -8 -12 -5 -6 -11 new new new new new new
149   soccer Laos 1258 -3 -4 5 -2 -8 -3 -1 -1 -8 2 6 1 4 -6 2 1 -2 new new new new new new new new new new
150   soccer Cape Verde Islands 1257 12 -2 0 3 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
151   soccer Reunion 1253 -2 -1 -11 -1 -15 -6 -2 -1 -5 -2 -2 -2 -2 -3 -1 1 -1 -1 1 -1 0 -4 2 -2 new new new
152   soccer Tonga 1252 -2 -4 -1 -2 0 -5 3 1 -6 -6 -4 6 -4 -10 -1 -4 -2 -4 -1 -4 -1 new new new new new new
153   soccer US Virgin Islands 1242 -2 -7 -2 -2 1 -4 -3 -3 -2 7 -3 -7 -2 -8 -2 -2 -1 -7 new new new new new new new new new
154   soccer New Caledonia 1241 -2 -9 0 -2 -1 -17 -1 0 18 -7 -3 -2 8 new new new new new new new new new new new new new new
155   soccer Eswatini 1238 8 -8 6 -3 -3 -4 4 0 0 -5 -3 -3 -2 -7 0 -1 -5 -10 -3 -3 -8 -9 new new new new new
156   soccer Armenia 1237 8 5 19 -4 -17 -15 -9 -6 -6 -2 -6 8 9 -6 2 5 -6 -9 -3 -5 -2 new new new new new new
157   soccer Bahrain 1235 -3 -3 2 -2 1 -2 9 0 5 -2 0 0 1 -5 -3 0 -8 -12 0 new new new new new new new new
158   soccer Lesotho 1232 -3 1 -2 -1 -3 12 7 -2 -5 -4 -1 -1 -1 -6 -1 -1 -8 -12 -3 -5 -9 -11 new new new new new
159   soccer Grenada 1227 2 -14 -1 -2 -2 -3 6 3 -2 5 -3 -3 -2 -5 0 -1 -2 new new new new new new new new new new
160   soccer Cook Islands 1227 -3 -5 -4 -2 7 -8 -1 -1 2 0 -3 0 0 5 -1 -1 -5 -12 -3 -5 -9 new new new new new new
161   soccer Guam 1225 -2 -10 -15 -1 -3 -5 -4 0 0 2 -3 -1 -4 -6 0 -2 -2 -4 -1 -2 0 -6 -13 0 -2 -9 1
162   soccer Andorra 1224 -4 3 -4 -3 1 -4 4 3 0 new new new new new new new new new new new new new new new new new new
163   soccer Vanuatu 1220 -3 -6 -3 -2 -1 0 6 -2 -3 -6 -3 -1 -5 -14 1 -2 -6 -3 -1 -2 -4 new new new new new new
164   soccer Cambodia 1217 4 3 -5 -3 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
165   soccer Cayman Islands 1209 -12 6 6 -3 -17 -3 -5 1 -1 3 -3 -3 -4 -6 -1 0 -15 -3 -1 -4 0 new new new new new new
166   soccer Tahiti 1208 0 2 -5 -3 -1 8 -15 -8 -4 -7 -3 -2 -1 -10 -1 -4 -7 -4 -1 -2 0 new new new new new new
167   soccer Angola 1202 -2 -3 6 0 3 -17 -14 -17 -12 -5 -6 -2 -10 -17 -2 -1 4 -14 -4 9 5 -10 0 -2 -1 -4 4
168   soccer Mozambique 1185 -1 -2 2 -3 -8 1 4 -5 -4 -4 -3 -1 -3 -6 -1 -1 -4 -11 -3 -2 -7 -7 new new new new new
169   soccer Anguilla 1183 4 7 -5 -4 -1 2 -14 -11 -17 -9 -6 -4 0 -3 new new new new new new new new new new new new new
170   soccer UAE 1173 0 -13 7 -3 3 -3 7 6 -1 -4 -3 1 2 new new new new new new new new new new new new new new
171   soccer Benin 1146 3 2 4 -4 0 -16 -10 -4 -2 -3 -3 -2 -4 -6 -1 0 -7 -2 new new new new new new new new new
172   soccer Guinea Bissau 1137 0 0 5 -2 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
173   soccer Mongolia 1136 6 -5 -2 -3 -3 8 -4 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
174   soccer Palestine 1136 -3 -1 -1 -4 -1 2 2 2 1 0 -3 0 -3 -8 0 0 -9 -12 -1 new new new new new new new new
175   soccer Aruba 1135 -6 -5 -6 -3 4 2 -1 0 -4 0 -3 0 -1 new new new new new new new new new new new new new new
176   football Liechtenstein 1122 1 4 2 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
177   soccer South Sudan 1106 1 -3 9 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
178   soccer Kyrgyzstan 1105 -3 4 -3 -4 -4 -3 1 3 -4 -4 -5 -1 -2 -8 0 new new new new new new new new new new new new
179   soccer Belize 1090 6 9 -3 -4 1 -5 -3 0 -5 -3 -2 0 -3 -8 -3 0 -10 -12 -5 -6 -1 new new new new new new
180   football Northern Mariana Islands 1086 1 2 -4 -5 -1 -2 1 0 -4 -3 -5 -1 -2 -7 0 new new new new new new new new new new new new
181   soccer Comoros 1083 -1 -2 -4 -1 -1 -2 2 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
182   soccer Sri Lanka 1080 0 -5 -4 -3 5 0 0 0 -6 0 -3 0 -5 -2 new new new new new new new new new new new new new
183   soccer Tajikistan 1056 -7 -3 8 -4 0 8 -2 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
184   football Gibraltar 1055 -1 3 0 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
185   soccer Mauritania 1052 -1 0 -6 -4 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
186   soccer Maldives 1040 0 -4 -11 -4 2 5 -1 8 -5 -3 -4 0 -3 -10 -4 0 -8 -12 -4 new new new new new new new new
187   soccer East Timor 1024 0 2 -3 -4 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
188   soccer Turks & Caicos Islands 1021 0 -3 -3 -4 -13 -2 0 -2 -2 -6 -3 0 -1 -6 0 0 -7 -4 new new new new new new new new new
189   soccer American Samoa 1014 0 -2 -3 -4 -2 -1 -6 -3 -7 -4 -3 0 -3 -7 0 0 -5 new new new new new new new new new new
190   soccer Mauritius 1004 0 -2 -3 -4 -2 -10 -2 -3 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new
191   soccer Niger 979 0 0 -2 -4 -3 -4 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
192   soccer Mayotte 972 0 -2 -3 -4 -3 -1 -1 -1 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new
193   soccer Syria 965 0 5 -3 -4 -4 -3 -3 -2 -5 -4 -3 -2 -5 -7 -2 0 -8 -13 -2 new new new new new new new new
194   soccer Saudi Arabia 960 6 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
195   soccer Seychelles 960 -1 2 -2 -4 -6 -3 -2 -1 0 new new new new new new new new new new new new new new new new new new
196   soccer Brit. Virgin Islands 958 -1 -2 -10 -4 -16 -7 -4 2 -1 -4 -3 3 -3 -6 0 -1 -7 -5 new new new new new new new new new
197   soccer Macau 954 -1 -4 -2 -4 -3 -3 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
198   soccer Bhutan 953 3 1 -2 -4 -5 -4 -4 0 -5 -3 -3 -1 new new new new new new new new new new new new new new new
199   soccer Pakistan 941 4 0 -7 -4 -7 -7 -1 -1 -3 -5 -3 -4 -2 0 new new new new new new new new new new new new new
200   soccer Turkmenistan 936 -3 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
201   soccer Bahamas 918 -3 -3 -3 -4 -7 -14 -11 -3 -3 -6 -3 0 -2 -7 -1 -1 -5 -10 -3 -2 -6 -7 new new new new new
202   soccer Djibouti 912 -3 -2 -4 -4 3 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
203   soccer Eritrea 828 -3 -1 -2 -4 -7 -10 -6 -7 -5 -4 -3 0 -1 -8 0 0 -5 -13 -3 -3 new new new new new new new
204   soccer Zanzibar 803 -2 -2 -2 -4 1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
205   soccer Afghanistan 754 -1 -3 -2 -4 -5 -4 -4 0 -5 -3 -3 1 new new new new new new new new new new new new new new new
206   soccer Sudan 735 -1 -1 new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new new
207   soccer Kiribati 530 -1 -2 -3 -4 -8 -7 -6 -2 -7 -3 -5 -1 -4 -6 -1 -1 -8 -13 -3 -5 -5 new new new new new new
208   soccer Iraq 410 -1 -2 -3 -4 -6 -4 -3 0 -5 -4 -3 -2 0 new new new new new new new new new new new new new new
209   soccer Qatar 306 -1 -2 -3 -4 -6 -3 -4 0 -5 -3 -3 -3 new new new new new new new new new new new new new new new
210   soccer Kuwait 7 -1 -2 -3 -4 -6 -5 -5 0 -5 -2 -3 0 new new new new new new new new new new new new new new new

Write your comments at:   

Home Page

Copyright © 2023 by Mark. All rights reserved.